Volksuniversiteit Naarden-Bussum

Bestellijst

Geen bestellingen

Persoonlijke Ontwikkeling

Ethiek
Ethiek
Cursuscode: AB041

Zijn alle culturen gelijkwaardig, of is de ene cultuur beter dan de andere? Kun je culturen überhaupt tegen elkaar afwegen? Moet je bij tolerantie echt alles tolereren, ook intolerante opvattingen? Wat is tolerantie eigenlijk? Hoezo is iets goed als het voor 'the greater good' is. Mag je individuele rechten zomaar overrulen? Wat telt meer: het recht van het individu of van de groep? Waarom telt niet alleen iemands goede bedoeling en zijn de gevolgen van iemands handelen wel degelijk van belang? In deze inleiding in de ethiek wordt u bevraagd op uw visie op wat goed is. Dit doen we aan de hand van het lezen van filosofische teksten die op de grote vragen in de ethiek ingaan.

Meer informatie
Donderdag 11 maart 2021
4 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 60,00
Mw. Drs R. (Ria) den Dikken
10:00 - 12:00
Locatie: Online bijeenkomst via Internet (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
Kunst als volksverheffing
Kunst als volksverheffing
Cursuscode: AB005

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zette zich in de vroeg twintigste eeuw in voor betere huisvesting van de arbeiders. Dit heeft geleid tot de vele bekende architecturale projecten van de Amsterdamse School waarbinnen architecten veelvuldig samenwerkten met beeldend kunstenaars als Hildo Krop en Theo Vos. De Maatschappij richtte zich ook op de ontwikkeling van eenieder. Dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van de volksuniversiteiten waar men een leven lang kon (en kan) leren. De eerste Volksuniversiteit in Nederland werd in 1913 in Amsterdam opgericht. Een instelling die zich ook inzette voor de culturele verheffing van het volk was De Amsterdamse Vereniging Kunst aan het Volk die van 1903 tot 1928 bestond. Door middel van voorstellingen, lezingen en tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst, toegepaste kunst en toneel werd de arbeidersklasse liefde of interesse voor de kunsten bijgebracht. Ook in het straatbeeld van onder meer Amsterdam verscheen steeds meer beeldende kunst met het doel het volk te verheffen. De eerder genoemde Amsterdamse School is daar een prachtig voorbeeld van. In deze online lezing vertelt kunsthistorica Diana Kostman over deze boeiende periode in de kunstgeschiedenis. 

Meer informatie
Donderdag 22 april 2021
1 lezing van 1 uur aanvangstijd 20:30
Prijs: € 5,00
Mw. drs D. (Diana) Kostman
20:30 - 21:30
Locatie: Online bijeenkomst via Internet (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving nog open >
Download Brochures
Compleet                          Muziek                          
    
Klik op de afbeelding om de betreffende brochure op te slaan op uw computer, tablet of telefoon.
 
Met dank aan onze Partners:
Daatzelaar: www.daatzelaar.biketotaal.nl
Gemeente Gooise Meren: https://gooisemeren.nl/
Gooi TV: https://www.gooitv.nl/
MTH Accountantshttps://www.mth.nl/vestigingen/bussum/
RABO Bankhttps://www.rabobank.nl/lokale-bank/gooi-en-vechtstreek/
SAS Analytics and Solutions: www.sas.com/nl
Spant!: https://www.spant.org/